Sunday, October 11, 2009

Technology Transfer Managers Association

Dear Friends,

I have drafted the constitution for our Association. We will launch the association on the day you guys receive your certificate of Tech Transfer Manager. Please do comment. We can make a difference.

regards

Tuesday, August 11, 2009

MyIDEAS

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman Y.Bhg. Dato’/Dr./Tuan, satu sistem bank idea iaitu MyIdeas yang merupakan satu inisiatif kerajaan bagi menyediakan platform perkongsian idea kreatif dan inovatif di kalangan orang awam telah dilancarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 8 Julai 2009. MyIdeas dengan tema “One Malaysia, One Million Ideas” merupakan salah satu agenda promosi bagi Tahun Kreativiti dan Inovasi 2010. Lima kumpulan sasaran utama bagi projek MyIdeas adalah komuniti sekolah, komuniti wanita, komuniti belia, komuniti desa dan luar bandar serta komuniti kumpulan harapan.

3. Sehubungan dengan itu, sebagai permulaan bagi menggalakkan penggunaan portal MyIdeas di kalangan orang awam termasuk kakitangan awam, Kementerian ini berbesar hati sekiranya link kepada alamat portal MyIdeas
www.myideas.my diletakkan di portal rasmi Agensi Y.Bhg. Dato’/Dr./Tuan. Link ini didapati masih belum dipaparkan di portal rasmi Agensi Y.Bhg. Dato’/Dr./Tuan.

4. Kerjasama pihak Y.Bhg. Dato’/Datuk/Dr. dalam perkara ini amatlah dihargai. Sekiranya pihak Y.Bhg. Dato’/Dr./Tuan mempunyai sebarang pertanyaan, soalan bolehlah dikemukakan ke
myideas@mosti.gov.my .

Sekian, terima kasih.

The MyIdeas Team

www.myideas.my


National Caopacity Building

The Second Blog of National Capacity Building was successfully held at Langkawi from 23 to 27 July 2009. Congratulations.

For your kind information the final blog will be held from the 3- 6 December 2009. We are in the process of negotiating with the hotels. We would appreaciate if you could block your calendar for the final blog.

Sunday, July 12, 2009

Role of MOSTI

Hello thre,

I HAVE WRITTEN AN ARTICLE ON THE ROLE OF MINISTRY OF SCEINCE TECHNOLOGY AND INNOVATION IN INTELECTUAL PROPERTY COMMERCIALISATION. YOU MAY VIEW THE ARTICLE AT http://www.graguraman.blogspot.com

National Capacity Building

PLEASE TAKE NOTE THAT THE SESSION WILL BE HELD AT BERJAYA HOTEL AND RESORT PULAU LANGKAWI FROM 22 JULY 2009 - 26 JULY 2009. THE FIRST SESSION WILL BEGIN ON THE 22 JULY 2009 AT 8.30PM.